Instaladores de Propano en Gernika

¿Para qué casos es recomendable?

 • Vivienda
 • Industria
 • Servicios
 • Sector agropecuario
 • Automoción 

¿Qué ventajas energéticas tiene el propano?

 • Posee un elevado poder calorífico además de un alto rendimiento, y una gran comodidad.
 • Es una energía bastante limpia: su combustión no genera residuos y permite respetar al máximo el medioambiente.
 • Posee una buena relación calidad-precio y además deun importante ahorro energético en comparación a otras energías.
 • Cuenta con una seguridad sin riesgos.

 ¿Cómo se suministra?

Los camiones cisterna, que cargan el producto refinerías a plantas de almacenamiento, suministran el gas propano a granel.

¿Cómo se almacena?

Se almacena en depósitos individuales que pueden dar servicio a Viviendas, Industrias, Servicios, Sector agropecuario, Automoción…

Instalación:

Sencilla y económica.

Propano instalatzaileak Gernikan

Zein kasutan da gomendagarria?

 • Etxebizitzetan
 • Industrian
 • Zerbitzuetan
 • Nekazaritza eta abeltzaintza sektorean
 • Automobilgintzan

Zeintzuk dira propanoaren abantaila energetikoak?

 • Errendimendu handia izateaz gain, berotze-ahalmen handia du eta oso erosoa da.
 • Energia nahiko garbia da, erregaiak ez du hondakinik sortzen eta ingurumena errespetatzen du.
 • Kalitate-prezio erlazio ona du, eta gainera beste energia batzuekin konparatzen badugu, energia nabarmen aurrezten du.
 • Arriskurik gabeko segurtasuna.

Zelan hornitzen da?

Zisterna-kamioiek biltegiratze-instalazioetara kargatzen dituzte findegi-produktuak, eta gas propanoa ontziratu gabe hornitzen dute.

Nola biltegiratzen da?

Banakako deposituetan gordetzen da eta honako hauei eman ohi zaie zerbitzua: etxebizitzei, industriari, zerbitzuei, Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreei,
automobilgintzari…

Instalazioa:

Erraza eta ekonomikoa.