Tratamiento de Aguas en Gernika

Descalcificador de aguas

El agua que viene a nuestros hogares contiene una gran cantidad de cal y sustancias nocivas para la salud, ya que la escasez de agua aumenta, y deben potabilizar el agua que llega a nuestras casas, reduciendo los iones de calcio y  magnesio, causantes principales de la formación del sarro.

Realizando una pequeña obra de colocación de osmosis bajo su fregadero, hará que el agua que beba su familia no contenga color procedente de la descomposición orgánica natural disuelta por las aguas.

No contendrá cal y además eliminará el cloro tan dañino para nuestra salud y nuestros electrodomésticos. Su agua será más saludable sin sabor a cloro.

Ahorrará en jabón de lavadora, geles de baño, champú y demás productos de higiene y limpieza, ya que con menos cantidad  logrará  el mismo resultado. La comida sabrá cómo debe saber y no con sabor metálico característico de las aguas duras.

Colocando un descalcificador en su hogar no sólo logrará que su agua no contenga cal, sino que el agua recuperará sus propiedades originales, y sus tuberías no sufrirán las incrustaciones que provocan los atascos tan desagradables en su hogar.

Su piel seguirá siendo tersa y su cabello lucirá  más brillante sin necesidad de productos como mascarillas, cremas, etc… ya que mantendrán el brillo y suavidad por si solos.

La limpieza en el hogar será más rápida, ya que no tendrá que limpiar diariamente su mampara de ducha, así como grifería, sanitarios, baldosas…No necesitará volver a usar productos anti cal.

Osmosis inversa

La osmosis inversa es un tratamiento de agua con unas membranas que reducen las sales minerales en exceso, neutraliza los olores y sabores mediante el uso de carbón activo. Este es el sistema más extendido para obtener agua de gran calidad. Los sectores principales en el uso de esta práctica son: la industria química (para la realización de cosméticos de gran calidad por ejemplo), la industria farmacéutica, industria alimentaria, restaurantes…

La utilización de estos equipos ya no se reduce al sector industrial, sino que se está extendiendo al ámbito doméstico, colocando un equipo debajo del fregadero, que funciona de manera automática con la presión del agua en la red.

El mantenimiento de estos equipos es mínimo ya que al año (dependiendo de la entrada de agua)  se realiza un cambio de filtros (membranas).

Uraren arazketa Gernikan

Urari kaltzioa kentzeko tresna

Gure etxeetara datorren urak osasunarentzako kaltegarriak diren kare eta sustantzia ugari izaten ditu. Ur eskasia areagotuz doa, eta gure etxeetara heltzen
den ura edateko ur bihurtu behar dute, kaltzio eta magnesio ioiak murriztuz (hauek dira lertzoa sortzearen arrazoi nagusiak).

Harraskaren azpian osmosia jartzeko obra txiki bat eginez arazoa saihestuko duzu, eta zure familiak edaten duen urak deskonposizio organiko naturalak duen
kolorerik ez du izango.

Ez du karerik, eta gainera gure osasunerako eta etxetresna elektrikoetarako hain kaltegarria den kloroa kenduko du. Zure ura osasungarriagoa izango da
eta kloro zaporerik gabe.

Garbigailuko xaboian, bainuko gel, xanpu eta garbiketako produktuetan aurreztuko duzu, kantitate txikiagoarekin emaitza berdina lortuko duzu. Janariak
berezko zaporea izango du eta ez du ur gogorraren zapore metalikoa izango.

Zure etxean urari kaltzioa kentzeko tresna jarrita, urak karerik ez izateaz gain, berezko ezaugarriak berreskuratuko ditu, eta hoditeriak
ez du jasango buxadurak eragindako inkrustaziorik.

Zure azalak leun jarraituko du eta ileak distiratsu, maskara, krema… bezalako produkturik erabili gabe, eta produktuak erabili gabe distira eta leuntasuna
mantenduko dute.

Etxeko garbiketa azkarrago egingo duzu, ez baitituzu egunero garbitu beharko dutxa-itxitura, txorrotak, komuna, baldosak… Ez duzu karearen kontrako
produkturik erabili behar.

Alderantzizko osmosia

Alderantzizko osmosia uraren arazketa da mintz bidez, gehiegizko gatz-mineralak murrizten ditu, eta usaina eta zaporeak
neutralizatzen ditu ikatz aktiboaren bidez. Sistema hau da hedatuena kalitate handiko ura lortzeko. Praktika hau erabiltzen duten sektore nagusiak honako
hauek dira: industria kimikoa (kalitate oneko kosmetikoak egiteko, adibidez), farmazia-industria, elikagai-industria, jatetxeak…

Tresna hauek ez dira industriaren sektorean erabiltzen soilik; are gehiago etxeetara hedatzen ari da, harraskaren azpian jarri eta automatikoki
funtzionatzen du uraren sareko presioarekin.

Tresna hauen mantentze-lana gutxienekoa da, urtean behin (ur-sarreraren arabera) iragazkiak (mintzak) aldatu behar dira.