De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de MAKUESGAS INSTALAZIOAK. con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a nuestra dirección Elbira Iturri (Antes Pedro Aboiti), Frente a a portal 1. 48300 Gernika-Lumo (BIZKAIA).

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula.

MAKUESGAS INSTALAZIOAK15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, honako hau jakinarazi behar dizugu: inprimaki honetatik lortutako datuak fitxategi automatizatu baten barruan egongo dira, eta horien arduraduna Orue iturgintza da. Fitxategi horren helburua kontsultak argitzea eta interesatzen zaizun informazioa bidaltzea da. Datu horiek ikusi, zuzendu, aurkaratu eta ezabatzeko eskubidea duzu honako helbide honetara idatziz: Elbira Iturri (Pedro Aboiti zena), 1. zenbakia duen atariaren aurrean. 48300 Gernika-Lumo (BIZKAIA).

Kontrakorik adierazten ez badiguzu, zure datuak ez dituzula aldatu ulertuko dugu, aldaketarik egongo balitz guri jakinarazteko konpromisoa hartuko duzula eta horiek erabiltzeko oniritzia dugula aipatutako helburuetarako.

Datu hauek bidaltzeak klausula hori onartzea dakar.

Orue iturgintza